MikaelHyytiainen Älkää väittäkö jonkin olevan toteuttamiskelvotonta, vaan selittäkää MITEN se on toteuttamiskelvollista.

Turvapaikanhakijoiden kymmenkertaisten raiskausten vähättely, turvallisuusriski

Julkikeskustelussa on viime päivinä vähätelty Lähi-idästä tulleiden turvapaikanhakijoiden raiskauksia. Kerrataanpa alkuun tosiasiat Ylen uutisoimina:
“Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilaston mukaan Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneiden miesten rikollisuustaso raiskauksissa on 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna.

Tilaston tehneen erikoistutkija Martti Lehden mukaan Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneiden miesten erityisen korkeita raiskausrikostilastoja eivät selitä pelkästään sosiodemografiset seikat, joita ovat ikä, sukupuoli, ansiotaso ja asuinkuntatyyppi. Sosiodemografisten tekijöiden vaikutus on poistettu tilastollisesta analyysistä. Kyseisissä väestöryhmissä raiskausrikollisuuden taso on silti edelleen kymmenkertainen muihin verrattuna.” (Yle – A-studio 20.3.2015.)

Nämä edellä kuvaillut raiskaukset kohdistuvat enimmäkseen tuntemattomiin naisiin.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin totesi oikeustoimittajien lounaalla, että turvapaikanhakijoiden raiskaukset ovat turvallisuusriski (Yle Uutiset 27.11.2015). Tästä tietysti puhkesi suuri kohu julkikeskustelussa, erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa on todella törkeästi vähätelty turvapaikanhakijoiden (pääasiassa irakilaisten ja afganistanilaisten) muodostamaa raiskausuhkaa:

  • Turvapaikanhakijoiden raiskausmäärät ovat tosi pieniä (NYT);

  • Nuoret turvapaikanhakijamiehet eivät muodosta sen suurempaa raiskausmäärää kuin kantaväestönkään kokoontuvat nuoret miehet;

  • Kantaväestö raiskaa määrällisesti enemmän;

  • Ettäs kehtaatte paheksua maahanmuuttajien raiskauksia jos ette aina tuomitse kantaväestön raiskauksia!

Eli siis aivan hämmästyttävää vähättelyä tästä aiheesta taas!

Turvapaikanhakijoiden määrä on ehkä nyt, vielä tämän vuoden aikana, melko pieni, koska nämä eivät ole ehtineet olla maassa kuin vasta pari–muutama kuukautta. Ei kai tuossa ajassa juuri mitään ehtisikään tehdä. Ajan kuluessa raiskausten määrät tulevat varmuudella nousemaan, vaikka turvapaikanhakijoiden nykyiset määrät pysyisivätkin samoina vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Mutta tämä raiskausten kokonaismäärä ei kuitenkaan ole se asian ydin.

Koko asian ydin, pointti, pääargumentti ja huoli, on aina ollut se, että: Nämä tietyt väestöryhmät Afrikasta ja Lähi-idästä ovat aina jopa kymmenkertaisesti yliedustettuna raiskauksissa kantaväestöön nähden kontrollien jälkeen. Ja näitä rikoksia ei olisi tapahtunut, ellei näitä maahanmuuttajia olisi päästetty maahan. Ja mitä enemmän näitä väestöryhmiä otetaan, niin sitä enemmän näiden raiskausten nykyiset “pienet määrät” kasvavat.

Jos oletettaisiin, että näiden väestöryhmien raiskauskerroinluku pysyisi kymmenkertaisena kantaväestöön verrattuna, niin tarvittaisiin noin 220.000 yli 15-vuotiasta maahanmuuttajamiestä Lähi-idästä ja/tai Afrikasta, jotta nämä tekisivät ehkä noin puolet kaikista Suomen raiskauksista (Suomessa on ~2,2 miljoonaa yli 15-v. miestä). Nykyisellä kansainvaellustahdilla tämä toteutuisi alle vuosikymmenessä. Vaikka raiskauskerroinluku olisikin alle kymmenen, ei tämä yhtälö muuttuisi valtavasti: noin reilussa vuosikymmenessä nämä väestöryhmät tekisivät noin puolet raiskauksista. Tämä kokonaiskuva ja tulevaisuuskehitys on se huolenaihe, jota sosiaalisessa mediassa paheksutaan tai vähätellään. Tämä tuleva kehitys nähdään ennalta, joka on jo tapahtunut monissa länsimaissa, joka halutaan estää.

 

Ja vaikka raiskaukset eivät olekaan tiettyjen maahanmuuttajaryhmien keksimää toimintaa, eli kantaväestökin tosiaan raiskaa (enimmäkseen parisuhteessa, joista läheskään kaikkia ei raportoida kun uhri on tunnettu useista syistä), on Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden raiskauksissa silti paljolti uutta ilmiötä: joukkoraiskaukset. Juuri nimenomaan joukkoraiskaukset ovat enimmäkseen näiden ryhmien tuontitavaraa länsimaihin. Viime vuosina esimerkiksi Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa on uutisoitu suorastaan raiskausepidemioista. Toinen vahvasti yleistynyt ilmiö, siis näiden ryhmien tekemä suomalaisiin naisiin kohdistuva toiminta, on aggressiivinen seksuaalinen häirintä yöelämässä. Suurin osa kaduilla ja esim. yökerhojen tanssilattioilla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta on juurikin Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden väestöjen tekemää. Suomalaisilla naisilla on paljon kokemuksia tästä erityisesti Helsingin yöelämässä, kun joku ulkomaalainen esimerkiksi kopeloi takamusta, huutelee, lähtee seuraamaan, tai käy kunnolla käsiksi, jopa puskaraiskaa. Se mikä näiden väestöryhmien raiskauksissa on ehkä traagisinta, on että koska uhrit ovat enimmäkseen tuntemattomia, voivat ne kohdistua hyvinkin meidän rakkaimpiimmekin: tyttö- ja naisystäviin sekä puolisoihin.

Lähi-idästä ja Afrikasta tulevat väestöryhmien tekemät raiskaukset vähentävät entisestään kantaväestön syntylukuja suoraan ja epäsuoraan, jotka jo nyt ovat negatiivisia: Raiskatut ovat pitkään poissa pariutumismarkkinoilta ja saattavat jopa kokonaan jättää lapsia tekemättä kantasuomalaisten kanssa; ja nekin joita ei raiskata, ghettoutuvilla alueilla esim. Itä-Helsingissä joilla ei ole varaa muuttaa pois ‘paremman väestön’ mukana, saattavat jäädä ilman lapsia, koska näille ei jää varteenotettavia kumppaneita kantaväestöstä, josta johtuen joko eivät tee niitä lainkaan tai tekevät sitten paremman puutteessa turvapaikanhakijoiden kanssa. Joka tapauksessa kantaväestön määrä tulee laskemaan ja erinäköisten erikulttuurillisten määrä nousee ja islaminuskoisten määrät kasvavat. Myös eräänä riskitekijänä on mahdollisesti leviävät kulttuurilliset haitalliset vaikutteet kantaväestölle näistä ryhmistä, erityisesti naisten huonosta asemasta islaminuskosta.

Näin ollen, Jari Lindströmin väite on suunnilleen oikea: Lähi-idästä ja Afrikasta tulevat väestöryhmät muodostavat tosiaan raiskauksissaan riskin, ns. kulttuurillis-asenteellisen riskitekijän, eli nämä väestöt raiskaavat todennäköisesti keskimäärin kymmenen kertaa enemmän kuin kantaväestö, josta on siis haittaa kantaväestölle. Ja Suomessa tunnetusti raiskaajille on luvassa olemattoman pienet seuraukset, mikä ehkä vain rohkaisee ensimmäiseen ja ehkä toistuviinkin raiskauksiin, mikä luo lisäriskiä, jopa riskiä raiskausepidemiaan.

Lisäriskitekijä on tietysti myös itse muslimien maahanmuutto länsimaihin kokonaisuudessaan: Kun muslimit pakenevat terrori-iskuja länsimaihin, usein heitä seuraavat terrorijärjestöjen jäsenet jotka soluttautuvat heidän joukkoonsa ‘turvapaikanhakijoiksi’. Sitten nämä soluttautujat pyrkivät pelolla saamaan näitä muslimeja takaisin riveihinsä luomalla vihaa kantaväestöjen ja muslimimaahanmuuttajien välille, jopa terrori-iskuilla. Tällä tavoin terrori-iskujen riski kasvaa, joka on siis eittämättä lisäriskitekijä.

Tästä viimeisestä riskistä johtopäätöksenä ei kuitenkaan missään nimessä voi seurata, että otetaan avoimin ovin kaikki halukkaat muslimit tänne ja tuetaan moninkertaisesti enemmän näitä, että nämä olisivat ‘mieluummin meidän kuin terroristien kavereita’. Eurooppalaisilla ja eurooppalaisella länsimaisella sivilisaatiolla ei todellakaan ole varaa alkaa ‘halaamaan’ muslimeja, koska näitä ei ole varaa ottaa näitä Eurooppaan edes kansainvaellusta edeltäneissä pienemmissä määrissä (v. 2014 asti). Tosiasiassa ei ole varaa ottaa edes aitoja pakolaisia tänne antamalla näille pysyviä turvapaikkoja Euroopan sosiaalituilla. Ainoastaan auttamalla pakolaisia leireillä voidaan tehokkaasti auttaa ketään, edes jossain määrin.

Eikä Euroopan missään nimessä pidä antaa muuttaa itseään enemmistöislamistiseksi, enemmistöinä erinäköisiä ihmisiä. Väestön ikääntyminen ja huoltosuhde voidaan kyllä hoitaa muillakin tavoin. Estämällä muslimien maahanmuutto länsimaihin, estetään raiskausten lisääntyminen ja samalla pienennetään terrorismiriskiä sekä säilytetään vauraus länsimaissa. Ja kun huoltosuhde saadaan kuntoon ja syntyvyys nousuun, on jopa varaa auttaa pakolaisia pakolaisleireillä.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* 1. Lisäys: Tuntemattomien ulkomaalaisten raiskauskynnys:

Lähi-idästä ja Afrikasta tulleiden raiskauslukujen kerrointa kantasuomalaisiin nähden on koetettu vähätellä väittämällä, että ulkomaalaisten tekemät raiskaukset raportoidaan helpommin. Kyllä, varmasti tuntemattomien raiskaukset yleensä raportoidaan herkemmin poliisille kuin tunnetun (parisuhteissa suurin osa raiskauksista tapahtuu ja jää pimentoon), ja suurin osa tuntemattomien tekemistä raiskauksista on ulkomaalaisten tekemiä, erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevien. Mutta kyseenalaistaisin tätä kuitenkin hieman:
Voisi olla, että jotkut ‘suvaitsevaisemmista’ eivät välttämättä haluaisi ilmoittaa kokemaansa raiskausta, koska pelkäävät rasismikohua joko itseään vastaan tai kaikkia maahanmuuttajia. Tai entä jos eräät suomalaisnaiset eivät uskaltaisi ilmoittaa ulkomaalaisen raiskatuksi joutumista jos pelkäisivät esim. että ‘eivät kelpaa’ enää suomalaisille, kun ovat ‘saastuneet’ jos tieto leviäisi, koska pelkäisivät että suomalaismiehet luulisivat tämän saaneen esim. sukupuolitaudin, joita saatettaisiin luulla olevan ulkomaalaisilla paljon enemmän. Tai mitä jos on joutunut jonkin lähi/kotialueen ulkomaalaisjengin joukkoraiskaamaksi ja jengi on niin pelottavasti uhkaillut vaikka tappamalla ettei tästä syystä uskalla kertoa, ja tämänhän luulisi juuri olevan moninkertaisesti kauheampi pelottavampi kokemus kun on useampia raiskaajia. Nähdäkseni nämä olisivat eräitä syitä miksi juuri ulkomaalaisen raiskausta ei välttämättä ilmoitettaisi helposti, siis juuri erinäköiseen ulkomaalaisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka vähentäisivät ilmoitusten määrää. Erityisesti tuo viimeinen, joukkoraiskaukset, jotka ovat enimmäkseen näiden maahanmuuttajaryhmien tekemää.

Halla-aho kommentoi tätä aihetta jo vuosia sitten kirjoituksessaan “Tilastoista ja etnopositiivisuudesta”:
“On varmasti totta, että läheisen ihmisen tekemää raiskausta ei yhtä helposti raportoida, mutta miten tämä liittyy maahanmuuttajien suhteelliseen yliedustukseen? Maahanmuuttajatkin elävät pari- ja muissa suhteissa, sekä kantaväestön edustajien että muiden maahanmuuttajien kanssa. Onko jotain syytä olettaa, että maahanmuuttajat, jotka selvästi syyllistyvät poliisin tietoon tuleviin puskaraiskauksiin suomalaisia useammin, raiskaisivat suomalaisia vähemmän parisuhteissa, tai että maahanmuuttajapuolisonsa raiskaamaksi joutunut nainen (suomalainen tai maahanmuuttaja) raportoisi tapahtuneesta herkemmin kuin suomalaisen puolisonsa raiskaamaksi joutunut nainen?
Ei liene kovinkaan uhkarohkeaa olettaa, että naisella, joka ei osaa suomea ja joka ei tunne suomalaista lainsäädäntöä ja jolle on pienestä pitäen opetettu, että hänen ainoa lakinsa on aviomiehen tahto, on melko korkea kynnys raportoida poliisille parisuhderaiskauksesta.
Rautalangasta: tietoon tulleissa raiskauksissa maahanmuuttajat ovat yliedustettuna. Vaikka suurin osa raiskauksista jäisi tulematta tietoon, ei ole mitään syytä olettaa, että suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten tekijöiden suhde olisi tietoon tulematta jääneissä raiskauksissa toisenlainen.” (Scripta 26.10.2011.)

Jatkokommenttiani tähän: No voisi luulla, että ne maahanmuuttajat jotka puskaraiskaavat ja joukkoraiskaavat olisivat keskimäärin vähemmän parisuhteissa kuin kantaväestö, jonka takia raiskaavat tuntemattomia. Mutta toki, kyllä ne maahanmuuttajat jotka ovat parisuhteissa, erityisesti naimisissa olevat muslimit, varmasti raiskaavat siinä missä kantaväestökin, elleivät jopa enemmän. Tuskin monet musliminaiset edes ymmärtävät tulevansa raiskatuksi...


* 2. Lisäys: Huolissaan ulkomaalaisten raiskauksista muttei kantasuomalaisten?

Totta, en ole kantasuomalaisten raiskauksista paheksuvasti kirjoittanut erikseen ainakaan vielä. Tämä ei tarkoita etten voisi tästä aiheesta kirjoittaa tai että siinä olisi jotain väärää, kirjoitan mistä haluan, mikä milloinkin on tärkeätä itselleni. Usein kun kirjoitan, niin kirjoitan ajankohtaisista aiheista joissa on tapahtumassa suurta muutosta, tai ollaan vaakalaudalla, ja/tai vaarassa olla menossa huonompaan suuntaan niin kuin tässä. Ja tietysti on totta ja kauheaa että kantaväestö raiskaa paljon myös parisuhteissa, eikä näitä kaikkia raportoida, ja siihen pitäisi voida paremmin puuttua ja korjata tilanne, mutta se vaan on ollut aikalailla sitä samaa jo vuosia ja vuosikymmeniä, eikä siinä siis ole kovin suurta muutosta ollut. Kaikki varmasti ovat yksimielisiä siitä, että raiskaus‘tuomiot’ ovat aivan liian pieniä, ja siitä kyllä tosi usein raivotaan sosiaalisessa mediassa.

Se asianydin, itse pointti, on että tämä aihe koskettaa meitä kaikkia suomalaisia: Kymmenkertaiset raiskausmäärät Lähi-idästä ja Afrikasta tulleilla maahanmuuttajilla ja uhrit ovat enimmäkseen tuntemattomia suomalaisnaisia, eli uhrit voisivat olla meidänkin rakkaitamme. Ja juuri näitä maahanmuuttajaryhmiä tänne annetaan petturimaisesti tulla kymmeniä tuhansia (tähän asti tänä vuonna enimmäkseen irakilaisia mutta Afrikasta varmaan seuraavaksi). Väistämättä tästä herää tärkeä kysymys siitä, että millaisia ihmisiä tänne maahan halutaan ottaa, ja tietenkin suomalaisilla PITÄISI olla oikeus valita sitovalla kansanäänestyksellä perustuen tosiasioihin, että keitä tänne halutaan päästää (ihannemaailmassa). Ja jos tilanne on paha kantasuomalaisten tekemien (parisuhde)raiskausten takia, niin mitä kuvittelette sen olevan jos tänne annetaan tulla satoja tuhansia tällaisia maahanmuuttajia, jotka ehkä reilussa vuosikymmenessä tekisivät puolet raiskauksista ja olisivat tuplanneet raiskausten määrät?! Jos ei tästä saisi puhua, olla huolissaan, paheksua, vastustaa tätä niin mistä sitten?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän RaimoKorhonen kuva
Raimo Korhonen

Kymmenkertainen, joo... mutta näitä tapauksia on 10.

Ongelmahan meillä on käsissä ja se on se, että turvapaikanhakijoita on 30.000 - ja ne ovat täällä eikä tätä ongelmaa suunsoitolla ratkaista, vaikka kuinka kovaa huutaisi.

On kenelle tahansa selvää, että 30.000 joukkoon mahtuu kaikenlaisia ja on nyt viranomaisten asia selvittää, kuka on kukin.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Parempi vetää siis rajat kiinni, että tuo luku jää 30000:een (oikeasti isompi kun ottaa menneet vuodet huomioon) eikä kasva vaikka 500000:een.

Käyttäjän RaimoKorhonen kuva
Raimo Korhonen

Joo, rajat kiinni heti - etteivät pääse pois!
Tämäkö muka ratkaisu?

Käyttäjän MikaelHyytiainen kuva
Mikael Hyytiainen

Ongelma hoituu lähettämällä kaikki nämä turvapaikanhakijat - rikollisesti tänne tulleet petturi-EU-poliitikkojen mahdollistamana jotka eivät omia sääntöjään noudata - takaisin pakolaisleireille. Vaikka Turkkiin ja vaikka Suomen armeijan voimin, aivan sama. Tällainen pakolaispolitiikka täytyy lopettaa jos Eurooppa haluaa jatkaa olemassaoloaan. Ainoastaan pakolaisten auttaminen leireillä ainoaksti auttamisen muodoksi, ja sieltä sitten pääsevät helposti takaisin rakentamaan USAn tuhoamia maitaan.

Ja kyllä huutaminen auttaa, se on vähintä mitä voi tehdä ja varmaan ainoata mitä voi tehdä tässä korruptiopesässä. Ja kyllä oikein suunnattu viha (ei ihmisiin, urheihin, eikä turvapaikanhakijoihin), vaan poliitikkoihin ja järjestelmän surkeuteen ja korruptioon, saa aikaan tarpeeksi painetta muutokselle toivottavasti. Kyllä se orjuuskin osin vihalla poistettiin...

Käyttäjän RaimoKorhonen kuva
Raimo Korhonen

Ei taida onnistua lähettäminen - kun postikin menee lakkoon.

No, EU suunnittelee 3 miljardin avustuspakettia, että pakolaiset jäisivät leireille Turkkiin, ei taida sinulle kelvata sekään.

Selvä se, että auttamattomasti myöhässä ollaan, mutta eipä tainnut tietää pari vuotta sitten edes Mikael Hyytiainen mitä on tulossa.

Käyttäjän MikaelHyytiainen kuva
Mikael Hyytiainen

No niinpä, auttamattomasti myöhässä. Kyllä tämä oli tiedossa asiantuntijoilla ja jopa joillain poliitikoilla, ei kuitenkaan tarpeeksi. Itselläni oli kyllä aavistus ja huoli siitä, että kyllä nämä elintasopakolaisten ja pakolaisten määrät alkavat kasvaa lähivuosina-vuosikymmeninä, mutta tämä vauhti ja määrä tuli kyllä täytenä yllätyksenä. Ei tarpeeksi kuulutettu valtamedioissa että pakolaisleireille ei anneta tarpeeksi rahaa ja että hyvin todennäköisesti (varmasti) ihmiset lähtevät sieltä liikkeelle, kun siellä aidon oikeasti ei enää voi elää. Tämän takia tämä tuli yllätyksenä. Olisi pitänyt paljon kiivaammin ja enemmän mediassa tästä huutaa, paljon enemmän kuin ilmastomuutoksesta.

Se että Turkkiin annetaan pakolaislereille rahaa, jotta pakolaiset/elintasopakolaiset siellä pysyvät, on suht hyvä asia. Se olisi erinomainen asia, JOS siinä olisi kaikki. Mutta kun EU petturi-Merkelin ym. petturien johdolla on raahaamassa sieltä yli 400.000 turvapaikanhakijaa lisää tänne. JA Turkki haluaa viisumivapautta... No siis parempi kuin ei mitään, edes askel oikeaan suuntaa, jos toteutuu näin ja rajat saataisiin hallintaan.

Toimituksen poiminnat