MikaelHyytiainen Älkää väittäkö jonkin olevan toteuttamiskelvotonta, vaan selittäkää MITEN se on toteuttamiskelvollista.

Perussuomalaisten maahanmuuttopetturuuden alku

On selvää, että perussuomalaiset ovat pettäneet lähes kaikki vaalilupauksensa, mutta tarkastelen vielä puolueen pahinta petturuutta ja sen alkuajankohtaa: turvapaikanhakijoiden kansainvaelluksen päästämistä rajattomasti Suomeen. Jotkut perussuomalaiset ovat koittaneet selittää, että “ei kukaan voinut aavistaa, että Suomeen olisi alkanut tullut näin paljoa turvapaikanhakijoita tänä vuonna”, ja että tämän takia “hallitusneuvotteluissa ei osattu varautua tämmöiseen”. Väitän, että näin ei ole näreet. Tässä kirjoituksessa tulee kerrattua tämän vuoden tapahtumia mikä on paikallaan näin vuoden lopuksi, mutta erityisesti keskityn muutamiin tapahtumiin hallitusneuvotteluiden aikaan.

Tämän vuoden saldo: Eurooppaan on saapunut tänä vuonna yli miljoona pakolaista – Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM:in mukaan (IL 22.12.2015), Saksa on rekisteröinyt viime joulukuussa yli 964.000 uutta turvapaikanhakijaa v. 2015 tammikuusta ja miljoonan määrä ylittynee vielä tämän vuoden puolella” (Yle Uutiset 8.12.2015), Ruotsiin on saapunut joulukuun puoliväliin mennessä n. 160.000 hakijaa (Yle Uutiset 14.12.2015), mutta luvut ovat todellisuudessa kuitenkin selvästi suuremmat koska kaikki maat eivät ole toimittaneet tilastoja EU:n tilastokeskukselle Eurostatille (Helsingin uutiset 4.12.2015). Tästä kaikesta päättelisin, että todennäköinen arvio Eurooppaan tänä vuonna saapuneista turvapaikanhakijoista lienee noin 1,5 miljoonan luokkaa. Tästä luvusta Suomen osuus n. 32.000 turvapaikanhakijan määrällä olisi ollut tänä vuonna yli 2% (2,13% tarkalleen).


Hallitusvuoden 2015 tapahtumakulkua

Koitetaanpa miettiä järkevin selitys perussuomalaisten yrittämisen puutteelle, joka on suurin syy kannatuksen laskuun, seuraavien tapahtumien valossa:

 • 19.4.2015: Eduskuntavaalien tulos julkistetaan – perussuomaiset ovat lieventäneet monia linjauksiaan v. 2011 vaaleista ja on yleisessä tiedossa, että PS pyrkii tosissaan hallitukseen;

 • 28.4.2015: Ennen hallitusneuvotteluja europarlamentaarikot ovat äänestäneet truvapaikanhakijoiden “tasaisemman taakanjaon” puolesta (myös lähes kaikki suomalaiset parlamentaarikot), johon liittyvistä EU:n teksteistä selvästi on laskettavissa Suomen osuuden kasvavan kymmeniin tuhansiin (~1–3,4% turvapaikanhakijoista [ICMPD s. 28]);

 • 8.5.2015: Alkaa n. 3 viikkoa kestävät hallitusneuvottelut – PS:llä olisi siis ollut riittävästi aikaa reagoida huhtikuun lopulla tapahtuneeseen EU:n “tasaisempaan taakanjako” -linjaukseen ja neuvotella hallitusneuvotteluissa tiukat toimet turvapaikanhakijoiden määrien kasvun varalle (esim. rajakäännytykset X-lukumäärän jälkeen);

 • Suomen uusi hallitus linjaa vastustavansa pakollisia sisäisiä siirtoja, mutta osallistuvan vastuunkantoon vapaaehtoisesti (HS 14.5.2015);

 • 25.5.2015: Suomen valtion sisäministeriö kehottaa kuntia varautumaan niin laajamittaiseen maahanmuuttoon, että majoituspaikkatavoite olisi jopa 80.000:lle (Kuntalehti 25.5.2015.);

 • 29.5.2015: Julkistetussa hallitusohjelmassa ei mainita mitään konkreettista edelliseen liittyen, “Kiintiöpakolaisten määrä pidetään ainakin viime vuosien tasolla ja tällä osallistumme kansainväliseen taakanjakoon”: ei siis mitään toimia turvapaikanhakijoiden kasvaneen määrän hallintaan (Hallitusohjelma 29.5.2015, s. 35);

 • 11.9.2015: Suomen hallituksen maahanmuuttolinjauksissa on monia näennäisiä tiukennusyrityksiä turvapaikanhakijoihin, mutta ei mitään välittömiä radikaaleja muutoksia, sen sijaan näissäkin ‘toimenpiteissä’ myönnettiin Suomen tiivistäneen yhteistyötä naapurimaihin, osallistuneen sisäisiin siirtoihin ja “Suomi pitää tärkeänä sitä, että uudelleensijoitettavien lukumäärä jakautuisi tasaisemmin jäsenmaiden kesken” eli toisin sanoen: ‘tasaisemmin’ myös Suomeen;

 • Syksyn kehityskulku: Ruotsi ohjaa ja avustaa aktiivisesti turvapaikanhakijoita Suomeen junakuljetuksilla (Helsingin uutiset 9.9.2015) – johon se välttämättä tarvitsee Suomen valtion yhteistyön ja hyväksynnän – suurin osa suomalaisista vastustaa ja ympäri maata järjestetään turvapaikanhakijoiden vastaisia “rajat kiinni” -mielenosoituksia, eikä perussuomaiset käytännössä vastusta kansainvaellusta mitenkään merkittävästi ja todellisesti, vaan puolueen erimieliset vastustajat vaiennetaan tai erotetaan ja puolueesta eroaa paljon jäseniä;

 • 20.9.2015: Soinin mukaan Ruotsiin on oltu yhteydessä “joka tasolta” Ruotsista tulleisiin kymmeniin tuhansiin turvapaikanhakijoihin liittyen, mutta hän ei suostunut kertomaan yksityiskohtia vierailustaan Ruotsin ulkoministerin kanssa (HS 20.9.2015);

 • 4.10.2015: PS-puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini myöntää julkisesti puolueensa muuttaneen linjansa löysemmäksi ja paheksuu maita, jotka koittavat olla ottamatta turvapaikanhakijoita, ja Soini jopa pitää eräänä rankaisuvaihtoehtona sanktioita näille “vastuunpakoilijoille” (MTV3 uutiset / Der Spiegel 4.10.2015);

 • 8.10.2015: Perussuomaisten kannatus romahti 10,7%:iin mikä ei vieläkään johda suuriin näkyviin muutoksiin puolueen maahanmuuttopolitiikassa, vaan sama linja säilyy;

 • 26.10.2015: PS:n suurin kriitikko ja hallituksen politiikan vastustaja, 3. varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen, erotetaan puolueesta;

 • 5.–7.11.2015: Sote-kriisissä PS hyväksyy kaiken – ei yritä neuvotella itse sotesta juuri mitään mieleistään, toisin kuin kokoomus, eikä edes yritä käyttää hyväksyntäänsä neuvotteluvalttina turvapaikanhakijoiden maahantulon radikaalille kiristykselle – ja näin viimeinen näytön paikka on menetetty.

→ Vaikuttaako tämä tosiaan, että tässä perussuomalaisten toiminnassa olisi missään vaiheessa ollut vakavaa yritystä rajoittaa turvapaikanhakijavyöryä ja elintasopakolaisten maahanmuuttoa tänä ennätyksellisenä kansainvaellusvuotena? Itse en missään vaiheessa ole nähnyt mitään tällaista, vaan sen sijaan pelkkää passiivisuutta, myönnytyksiä, ja menetettyjä mahdollisuuksia ja voittoja.


Aikajanaa tarkemmin avattuna suorin lainauksin (n. 1,5 sivua):

Europarlamentaarikot äänestivät huhtikuun lopulla tasaisemmasta taakanjaosta. Suomalaisista europarlamentaarikoista kaikki paitsi perussuomaiset äänestivät tämän puolesta. Vaikka pakolliset pakolaiskiintiöt eivät tulleetkaan voimaan vastustuksen takia, monet EU-maat, Suomi mukaan lukien sitoutuivat vapaaehtoisesti jakamaan taakkaa. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 28.4.2015 todettiin mm. EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta kohdassa 3 seuraavaa:
“3. […] unionin on perustettava Välimeren viimeisimpien tragedioiden johdosta toteuttamansa toimet yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteille, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 80 artiklassa määrätään, sekä omaksuttava kokonaisvaltainen eurooppalainen lähestymistapa; muistuttaa, että unionin on huolehdittava siitä, että vastuu jakautuu oikeudenmukaisemmin ja yhteisvastuu toteutuu niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka ottavat vastaan absoluuttisesti tai suhteellisesti suurimman määrän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita;
[…]
8. kehottaa komissiota vahvistamaan sitovat kiintiöt turvapaikanhakijoiden jakamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden kesken;” (EU:n Yhteinen päätöslauselmaesitys, 2015/2660(RSP.)

Suomen osuudeksi EU:hun saapuneista turvapaikanhakijoiden “tasaisemmasta taakanjaosta” tulisi eri mittareiden mukaan n. 1–3,4%. Nämä prosenttiluvut löytyvät ICMPD:n julkaisemasta paperista “An Effective Asylum Responsibility-Sharing Mechanism” (s. 28). Helsingin Sanomissa arveltiin: “EU:n komission esityksen mukaan Suomen osuus olisi 1,72 prosenttia siitä määrästä turvapaikanhakijoita, joita EU-maat päättäisivät sijoittaa ensisijaisesta turvapaikanhakijan tulomaasta muihin EU-maihin”, ja hallitusneuvotteluiden osapuolet linjasivat vastustavansa sisäisten siirtojen pakollisuutta, “Sen täytyy perustua jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen” (HS 14.5.2015). Kuten jo alussa esitin, toteutunut luku on ollut tänä vuonna yli 2% olettaen EU:hun saapuneen 1,5 miljoonaa turvapaikanhakijaa tänä vuonna.

Jo huhtikuun lopulla 30.4.2015 – siis viikko ennen hallitusneuvottelujen alkua – eräät blogistit myös US-Puheenvuorossa, kuten Esa Niemi, varoittivat turvapaikanhakijoiden määrien kasvamisesta kymmeniin tuhansiin tasaisemman taakanjaon seurauksena. Vaikka Esa Niemen olisi pitänyt muotoilla bloginsa toisin, osui hän kuitenkin loppujen lopuksi melko lähelle oikeaa määrää, väittäessään Suomen osuudeksi tulevan 3,37% viime vuoden turvapaikanhakijamääristä 626.000, eli “20.000–30.000”. Ja US:n Puheenvuorossa jopa aika monella PS-kansanedustajallakin on blogi...

Se mitä tämä taakanjako todellisuudessa tulisi tarkoittamaan Suomen osalta, paljastui Kuntalehdessä toukokuun lopulla hallitusneuvottelujen aikana, jolloin Suomen valtio kehotti varautumaan laajamittaiseen maahanmuuttoon:
Kuntia pyydetään nyt tekemään touko–kesäkuun aikana, viimeistään elokuussa aiesopimukset siltä varalta, että Suomessa alkaa laajamittainen maahanmuutto. […] Sisäministeriön ohjeen mukaan laajamittaisen maahantulon varautumisessa majoituspaikkatavoite kaikkien ELY-keskusten alueella on yhteensä 80.000.” (Kuntalehti 25.5.2015.)

Ei tällaista tiedonantoa yhtäkkiä minuutissa kyhätä kokoon kunnille äkillisestä neronleimauksesta, vaan tietenkin sitä suunnitellaan ensin ajan kanssa. Ja jos tämä tieto olisi muka tullut perussuomaisten tietouteen vasta hallitusneuvotteluiden loppuvaiheessa, olisi siihen silti voitu aivan hyvin reagoida pidentämällä neuvotteluja tai aloittamalla ne alusta – jos siis puolueelle olisi ollut tärkeintä vaalilupausten pitäminen ja Suomen kansan edun ajaminen. Edellisen hallituksen neuvotteluissa kesti useita kuukausia. Millään muotoa ei voida vedota tietämättömyyteen.

Hallitus julkaisi vasta paljon myöhemmin 11.9.2015 maahanmuuttopoliittiset toimenpiteensä, siis vasta noin kuukausi sen jälkeen kun määrät olivat jo alkaneet kasvaa räjähdysmäisesti elokuun aikana. Näissä toimenpiteissä mm. todettiin, että:
“Yhteistyötä keskeisten kumppanimaiden kanssa tulee tiivistää liittyen sekä maahanmuuton kauttakulkuun että vastuunkantoon pakolaisten vastaanottamisessa.
[…]
Suomi osallistuu turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin. Suomi korostaa vapaaehtoisuutta sisäisten siirtojen pääperiaatteena sekä näiden toimien poikkeuksellisuutta ja painottaa sitä, että jäsenmailla on vastuu turvapaikkajärjestelmiensä kehittämisestä ja toimintakyvystä. Suomi on niin ikään mukana uudelleensijoittamishankkeessa. Suomi pitää tärkeänä sitä, että uudelleensijoitettavien lukumäärä jakautuisi tasaisemmin jäsenmaiden kesken.” (Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet, 11.9.2015.)

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kommentoi jo elokuun lopulla, että Ruotsi organisoi turvapaikanhakijoita Pohjois-Suomeen rajan yli junakuljetuksilla (Helsingin uutiset 9.9.2015), johon hän myöhemmin palasi blogissaan “Pitkin syksyä on ollut selviä merkkejä siitä, että Ruotsi aktiivisesti ohjaa ja avustaa siirtolaisia Suomeen” (Scripta 10.11.2015). – Minä väitän, että tämä ei ole voinut tapahtua ilman Suomen hallituksen ja ilman Suomen hallituksen yhteistyötä ja hyväksyntää, myös perussuomaisten johdon.

PS-puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini kommentoi syksyllä Helsingin Sanomien haastattelussa Ruotsista tulleiden turvapaikanhakijoiden määrää, myöntäen epäsuoraan Suomen olleen hyvin tietoinen tästä olemalla yhteydessä Ruotsiin yhteydessä, eli toisin sanoen, sallien tämän:
“Ruotsin politiikalla on Soinin mukaan ollut vaikutusta Suomen päätökseen tiukentaa valvontaa rajalla. Pakolaiset matkustavat esteittä halki Ruotsin aina Suomen-vastaiselle rajalle. Naapurimaahan on hänen mukaansa oltu yhteydessä “joka tasolta”.
“Minäkin eilen puhuin ulkoministeri Margot Wallströmin kanssa tästä ongelmasta”, Soini kertoo, mutta ei suostu raottamaan yksityiskohtia. Ketju menee Soinin mukaan koko Euroopan läpi. Ruotsi on päästänyt pakolaiset läpi, koska Tanska on päästänyt ja niin edelleen.” (HS 20.9.2015.)

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini myönsi puolueensa muuttaneen täysin linjaansa “vastuullisemmaksi” ja paheksuvansa “vastuun pakenijoita”:
“– Sellaista elämä nyt on. Kun ongelma on niin valtava, kuten pakolaiskriisi tällä hetkellä, muuttuu kaikki. Tässä tilanteessa pitää muuttaa aiempia käsityksiä ja kantaa vastuuta. Sen me teemme nyt, sanoo Soini lehden haastattelussa.
[…]
– Me hyväksymme vastuumme, mutta haluamme tehdä sen vapaaehtoisesti. Emme halua mitään jatkuvaa jakomekanismia.
[…]
– Ei se niin voi mennä, että jäsenmaa sanoo, että tämä ei käy meille, olemme suveneeri maa ja päätämme omista asioistamme. Suomi äänesti tyhjää, mutta me silti kannamme vastuumme asiasta. Soini välätyttää Der Spiegel -lehden haastattelussa myös sitä vaihtoehtoa, että kieltäytyjät saisivat sanktioita ja esimerkiksi EU-tukia leikattaisiin näiltä mailta.
– Kyllä, se voisi olla yksi vaihtoehto.” (MTV3 uutiset / Der Spiegel 4.10.2015.)


Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Tästä kaikesta tulee täysin selväksi, että Suomeen kohdistuva kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden määrä oli tiedossa Suomen hallituspuolueilla jo hallitusneuvotteluiden aikana. Todellisuudessa hallituksen – ja siis myös perussuomalaisten – petolliset aikeet paljastuivat jo Kuntalehdessä toukokuun lopulla hallitusneuvottelujen aikana, kun kuntia pyydettiin varautumaan laajamittaiseen maahanmuuttoon jopa 80.000:n varalle.

Eikä myöskään kovin uskottavasti voida väittää, ettei olisi tiedetty turvapaikanhakijoiden määrän nousevan EU:ssa tänä vuonna edellisvuotta suuremmaksi. On nimenomaan todennäköistä, että kun “taakkaa aletaan jakaa”, eli turvapaikanhakijoita otetaan enemmän muihin pohjoisempiin maihin välimeren maista (enimmäkseen Italiasta ja Kreikasta), nykyisellä tiedonvälityksellä tieto kulkeutuu salamannopeasti eteenpäin miljoonille muille turvapaikanhakijoille. Sekin tiedetään melkoisella varmuudella, että ihmiset lähtevät seuraamaan ihmisiä, varsinkin parempaan elämään päästettäviä ihmisiä, varsinkin kun näiden joukossa on sukulaisia. Lisäksi ei ollut mitään syytä olettaa, että Syyrian sisällissota olisi pian tämän keväällä ollut ohi, päinvastoin. Tämän konfliktin pitenemisen voisi vain odottaa kasvattavan määriä.

Eli kaiken kaikkiaan, paitsi että hallituspuolueet, perussuomaiset mukaan lukien, olivat varmuudella tietoisia Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrien kasvusta kymmeniin tuhansiin tänä vuonna, olisi näiden pitänyt olla tietoisia – ja melko todennäköisesti myös olivat – EU:hun tulevien turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta edellisvuotta suuremmaksi. Joka tapauksessa, tämä olisi ollut se “pahin skenaario” johon vastuullisten poliitikkojen olisi pitänyt varautua.

Se mitä tänä vuonna on tapahtunut, on sitä toteutunutta Suomen “vapaaehtoista tasaisempaa taakanjakoa”, jota alun perin aiottiin pakolliseksi kaikille, ja se on toteutunut jopa aiotussa määrässä Suomelle n. 2%:n osuudella. Tähän kaikkeen myös perussuomalaisten johto on suostunut alun alkaen ja suunnitellusti, pettäen suurimman vaalilupauksensa: maahanmuuton rajoittamisen tai pitämällä määrät hallittuna korkeintaan aiempien vuosien tasolla.

Aikanaan Yhdysvaltain presidentti Franklin Roosevelt taisi todeta, että “Politiikassa mitään ei tapahdu sattumalta. Jos se tapahtuu, voit olla varma että se suunniteltiin niin.” Tämä pätee varmasti myös tähänkin tapaukseen.

Tätä hallitusta on jo useasti moitittu avoimuuden puutteesta, tiedon vääristelystä ja jopa silkasta valehtelusta (erityisesti valtiovarainministeri Stubbia hallintarekisteriasiassa “90/10%”). Olisi suorastaan kumma jos turvapaikanhakija/kansainvaelluskriisi ei myös olisi täynnä tätä samaa toimintaa! Itse asiassa, tämä saattaisi olla ehkä pahin esimerkki tästä. Monet perussuomalaisten populistiset kannanotot ja mediakohut lienevät olleet vain hämäystä. Pahimpana lienee itse Timo Soinin teatteri, jossa tämä esitti syyttävänsä Ruotsia pääsyylliseksi, joka vastoin Suomen tahtoa väkisin olisi heivannut (organisoinut) turvapaikanhakijoita Suomeen, jolle Suomi ei olisi voinut mitään... paitsi että Soini itse myönsi (20.9.2015) Suomen ja itsensä olleen Ruotsiin yhteydessä “joka tasolta”, eli siis todellisuudessa tietoinen ja sallineen tämän.

Ainoa mikä näistä tapahtumista ja puolueen toiminnasta tulee selväksi, on puolueen johdon epätoivoinen tavoite pysyä hallituksessa keinolla millä hyvänsä, jopa perikatoon saakka. Tämä on tapahtunut pettämällä kaikki suurimmat vaalilupaukset, mikä on jo tiedettyä. Kuitenkin petturuuden syvyys ja ajankohta on monelta saattanut jäädä pimentoon: Petturuus on tapahtunut vaalikauden alusta alkaen täydellä tiedolla ja ymmärryksellä, eli pahimmalla tavalla. Tämä vuosi tullaan muistamaan paitsi Euroopan ennätyksellisenä kansainvaelluksen vuotena, myös perussuomaisten ennätyksellisenä petturuuden vuotena. Tämän seurauksena monelta äänestäjältä on lopullisesti puhjennut ‘perussuomalainen kupla’.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän toimikankaanniemi kuva
Toimi Kankaanniemi

Jopa oli vuodatus.

Asiaa ei siteeksikään.

Ei ansaitse kommentteja!

Käyttäjän JussiNummelin kuva
Jussi Nummelin

Toimi, miksi sitten kommmentoit?

Käyttäjän JussiNummelin kuva
Jussi Nummelin

"asiaa ei siteeksikään"

Eikö edes nuo kaikki linkit ja niiden sisältö?

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Persujen vaalilupakset täältä muistin virkistämiseksi.

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/vaaliohjelma

Soini mainitsi lisäksi muistaakseni jotenkin näin :

1. Ei lisärahoitusta Kreikalle
2. Maahanmuutolle rajat tjsp.

Tätähän voi jokainen Persuloinen keskenään muistella, jatkossakin, mitä tuli sanottua ja pitikö ne lupaukset, joiden ansiosta menestystä tuli.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Syyrian sota ja Pariisin terroristi-iskut unohtui listasta. Persujen syytä kaikki.

Lama ja työttömyys, persujen syytä.

Vähäluminen talvi, persujen syytä.

Kun vain tämä vaalikausi on ohi, niin sitten taas aurinko paistaa, ja hyvinvointi alkaa, mutta jos ei alakaan, ketä me silloin syytämme?

Käyttäjän JussiNummelin kuva
Jussi Nummelin

Ei kannata ihan kokonaan vaipua itsesääliin, ei edes myötä sellaiseen.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

#5

No Persuloisia tietenkin ! Niiden vika, kun olivat hallituksessa ja ennen sitä oppositiossa. Olkoon menneeksi. Laitetaan talvikin samaan kasaan. Selvästi Soinin uskonsuunnan vika.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Taas paljastui yksi ''viisas'' joka äänestää vaalilupausten mukaan, vatsaan sattuu kun naurattaa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Petteri, mitä olet ajatellut tekeväsi aikuisena ?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

En kasva aikuiseksi, lapsen usko on hyvä pitää mukana, katkeruudella ei pääse mihinkään, historiaa ei voi muuttaa, eikä tulevasta tiedä, miksi siis murehtia ja märehtiä kaikkea.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mä taidan seuraavissa vaaleissa äänestää piruuttani kokoomusta tai persuja, tai sitten kommunisteja, mikähän olisi viisain valinta?

Käyttäjän KansalainenKane kuva
Markku Nieminen

Bologisti suoltaa sanoja kun hullu hevonen pas***, ja sitähän se onkin pääpiirteissään. Ei siteeksikään totta!
Helppohan se olisi puolessa vuodessa korjata kaikki hyyssärien vuosikymmenten laiminlyönnit ja tyhmyydet. Ainakin joittenkin mielestä.

Käyttäjän MikaelHyytiainen kuva
Mikael Hyytiainen

Siis mikä muka on tekstissä väärin? Pääpointti kirjoituksessa on ollut osoittaa, että jo alun perin PS-johto hallitusneuvotteluiden aikaan jo tiesi Suomeen tulevan kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita tänä vuonna, hyvin varmasti. Tämän osoittavat europarlamentaarikkojen tasaisemman taakanjaon äänestys josta tämä oli laskettavissa sekä Kuntalehdessä esitetty sisäministeriön vaatimus 25.5.2015 että kuntien tulee varautua laajamittaiseen maahanmuuttoon jopa 80.000:n majoituspaikan verran. Eihän tätä mielestäni voi tulkita muuten kuin hyvin varmalla ennakkotiedolla.

Onhan se mahdotonta korjata hyyssärien vuosikymmenten laiminlyönnit ja tyhmyydet kerralla. Mutta ei silti pidä KAIKKIA suurimpia vaalilupauksia pettää, vain hallituksessa pysymisen vuoksi PS-johdon hyväksi (erityisesti Soinin). Eikä olisi pitänyt luovuttaa liian helpolla niin kuin on tapahtunut, jo hallitusneuvotteluista alkaen.

Käyttäjän KansalainenKane kuva
Markku Nieminen

"PS johto tiesi jo hallitusneuvottelujen aikaan että pakolaisia tulisi"!?? Ei tiennyt, mutta se tiedetiin, että niitä tulee jos ja kun rajat ja yhteiskunnan piikki pidetään avoinna kuten Kokoomus, Keskusta, SDP, Vasemmistoliitto ja RPK haluavat! Siitä myös varoiteltiin jo vuosia aiemmin ja vaadittiin tiukempaa linjaa, josta seurasi rasistisen puolueen leima! Olenko väärässä? En varmasti ole! Jos et usko, tutustu hyvä mies puolueen aloitteisiin ja kannanottoihin, niitä on helposti saatavilla, jos ei muualta niin PS toimisto lähettää sinulle niitä muutaman mapillisen! Äläkä jauha osatotuuksia totuutena.

Mitkähän suurimmat vaalilupaukset PS on pettänyt? Voisitko lähettää listan niistäkin puoluetoimistoon niin saat vastaukset samassa lähetyksessä. Turhahan niitä on kauttani kierrättää.

Käyttäjän MikaelHyytiainen kuva
Mikael Hyytiainen Vastaus kommenttiin #24

Kyllä on tiedossa että PS on koittanut vastustaa tätä kehitystä aiempina vuosina kovin. Olen tietoinen ja se on hyvä että PS on pitänyt ääntä ja koittanut vastustaa. Olen kyllä seurannut. En minä puoluetta kiroa, vaan tuon vain esiin tämän vuoden pettymykseni (ehkä vähän kärjistäen).

Vähintäänkin huonolta näyttää monien PS:n vaalilupausten osalta, varsinkin yhteiskuntasopimuksen kaaduttua. Mutta toki vaalikautta on vielä suurin osa jäljellä, eli kyllä vielä korjausliikkeitä voi ehtiä. En minä tässä listoja ala tehdä muista lupauksista, mutta eiköhän muilta kirjoittajilta löydy kritiikkiä näistä.

Olen keskittynyt tämän vuoden maahanmuuttopetturuuteen tässä kirjoituksessa. Tällä tarkoitan, että puolue vastoin myöhempiä selityksiään ("ei tiedetty" ei voi pitää paikkaansa) on ollut melkoisella varmuudella alusta alkaen tietoinen tänä vuonna saapuneista kymmenistä tuhansista turvapaikanhakijoista; eikä ole koittanut tarpeeksi kovin neuvotella tiukennuksia määrien rajaamisesta (esim. 10.000:een ja/tai rajakäännytyksiin tjsp.); ja mikäli tämä ei olisi mitenkään onnistunut, olisi ollut syytä olla menemättä hallitukseen. Tämä on siis ollut tämän vuoden äänestäjien petturuuden saldo.

Täysin vaalilupauksilleen uskollinen puolue olisi neuvotellut tästä tärkeästä kysymyksestä kaikkensa ja ei olisi mennyt hallitukseen mikäli ei olisi saanut tavoitettaan läpi: tässä ei olisi ollut yhtään petturuutta äänestäjille. Tietysti kolikon kääntöpuolena sinne hallitukseen olisi voinut vihervasemmisto mennä tekemään tilanteesta vielä pahemman... mutta toisaalta taas ei välttämättä kovin paljoa pahempaa tämän vuoden aikana. Siis jos sieltä kerran tulee juuri se määrä mitä tulee kunakin vuonna ja tälle ei voi mitään, voisivatko vihreät tätä paljoa pahentaa? Onko siinä siis suurtakaan eroa onko siellä PS vai vihervasemmisto jos ei kerran voi vaikuttaa, ja erityisesti jos ei voida edes kielteisen päätöksen saaneita haluttomia palauttaa?

Vaaliohjelman 2015 mukaisesti:
"Valtavasta työttömyydestä ja julkisen sektorin rahoituskriisistä
kärsivällä Euroopalla ei ole varaa vaikeasti kotoutuvien ihmisten massiiviseen muuttoliikkeeseen.
[...]
Maahanmuuttopolitiikan pitää perustua kansallisen edun puolustamiseen, ei sinisilmäiseen maailmansyleilyyn. Etenkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa [...]
Maahanmuuttopolitiikassa on otettava tavoitteeksi nettomaahanmuuton laskeminen 1990-luvun tasolle."
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads...

Ei tämä tämän vuoden kansainvaelluskriisi olisi maailman (tai Suomen) loppu JOS tähän saataisiin korjausliike, esim. kaikki kielteisen päätökseen saaneet jotka eivät halua palata saataisiin tosiaan palautettua JA jos ensi vuodelle saataisiin jokin maksimiraja (esim. 5.000-10.000?). Tällöin voisin ilomielin antaa anteeksi tämän vuoden petturuuden.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Hyvä kronologinen esittelytapa. Kenties nyt huomataan, että poliikka ei aina ole teatteria ja joskus on toimittava ensin. Todennäköisesti halutaan ajaa palkat alas ohi AY-liikken ja sen takia hyväksyttiin haliituksessa asyylistatuksen väärinkäyttö maahanmuuton yhteydessä:

http://sibilyanev.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208284-...

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Aina hallitusta haukutaan ja usein syystäkin, mutta sitten kun taas äänestyskoppiin mennään, kummasti sieltä aina, korostan aina löytyy suurimmat äänisaaliit sdp, kokoomus ja keskustapuolueille. Vaikka mitä paskaa nuo olisivat tehneet hallituksessa, aina samat äänestäjät niitä äänestävät, ja taas alkaa kauhee valitus, että miksi näin tehdään.

Suomalainen äänestäjä on todella tyhmä, eikä kaikille vatipäille pitäisi edes antaa äänioikeutta, lupauksiin uskotaan seruraavaksikin ja sama kierre jatkuu.

Persut on hauska puolue, ja saanut tännekin monet kuola valuen avautumaan, hauska näitä on lukea.

Vielä kun äänestäjä ymmärtäisi, että kyseessä on arvokonservatiivinen oikeistopuolue, niin ehkä se ymmärrys toimintaan hallituksessa kasvaa.

vaalilupaukset on ihan yhtä tyhjän kanssa, aina.

Käyttäjän JussiNummelin kuva
Jussi Nummelin

"Vielä kun äänestäjä ymmärtäisi, että kyseessä on arvokonservatiivinen oikeistopuolue, niin ehkä se ymmärrys toimintaan hallituksessa kasvaa."

Juuri tästä on kyse, persut myivät itsensä monelle jonakin muuna kuin oikeisto(populisti)puolueena. Kokoomus, kepu tai demarit, niiden taustan ihmiset tietää. Ja nyt, persulien ollessa hallituksessa, ihmiset huomasivatkin persujenkin oikean puolen.

Äänestäjien on mahdoton ymmärtää sitä pettymyksen määrää mitä persut heille tarjoilivat. Vaihtoehdosta tuli kärsimys.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Niinpä. Vaalilupaukset ovar ihan yhtä tyhjän kanssa. Persuloisten loistava menneisyys perustuu juuri petettyihin lupauksiin. Taitaa olla nyt kannatus samalla tasolla kuin muillakin nuhjuisilla ja nurkkakuntaisilla takiaispuolueilla.

No, Soinin johdolla persuloiset saavat ihan sitä mitä ovat tilanneet.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Täytyy kuitenkin muistaa, että 10% puolueen kannatukseksi on aika hyvä, ei se mikään maailmanloppu ole, se on mielestäni juuri se kannatus, mikä niille kuuluu, kaikki muu tuli vaalilupauksilla joita tyhmät uskoivat.

Eipä kai Vihreät ja Vasemmistoliittokaan ihan turhia ole, ja ne ovat vuosikausia olleet n.10% puolueita.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Kyllä varmaan noin on asia. Vaalilupaukset ovat kautta aikojen siis olleet vain tyhmiä varten. Tämän logiikan mukaan kannattaakin siis jatkossa keskittyä yksipuoluejärjestelmään. Silloin tietenkin nuo takiaispuolueet ml. Persuloiset, ovat aivan turha painolasti kuormassa, joutavat vaikka oppositioon inisemään ja lupailemaan joutavanpäiväisiä höpsötyksiä.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Petteri Ritala, kokoajan lähestytään realististä 5:n prosentin kannatusta Persuissa ja hyvähän sekin on töihin katsottuna.

Käyttäjän PekkaKeskinen kuva
Pekka Keskinen

Ihan vaan kommenttina tuohon turvapaikanhakijoiden määrään, että ihan riippumatta siitä, että oliko turvapaikkaryntäys ennustettavissa vai ei, niin sille kun ei voi oikein tehdä mitään, ainakaan niin kauaa kun pakolaissopimusta noudatetaan. Oli meillä rajatarkastukset, rajat kiinni tms. niin siitä huolimatta jokaisella, joka rajalle tulee, on oikeus hakea turvapaikkaa ja turvapaikkahakenmus on käsiteltävä. Ainoa keino hillitä turvapaikkashoppailua, on tehdä Suomesta ei niin haluttava kohde, johon on jo ryhdytty.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Oikeus hakea turvapaikkaa ei edellytä sitä, että se turvallisesta maasta tulijalle on otettava vastaan, Ruotsi lienee turvallinen maa.

Käyttäjän MikaelHyytiainen kuva
Mikael Hyytiainen

Monien vaalilupausten pettäminen hallitukseen mentäessä on väistämätöntä ja ymmärrän kyllä sen. Mutta väitän, että KAIKKIA suurimpia vaalilupauksia ei ikinä pidä mennä pettämään. Jos tämä tilanne olisi edessä, kannattaisin hallituksesta lähtöä jos mikään muu ei auttaisi, olkoon sen hetkiset kannatuslukemat mitä ovat.

Olen koittanut olla ymmärtäväinen, mutta tapahtumien kulku ja kokonaisuus osoittaa PS-johdon käyttäytymisen kestämättömäksi ja Suomen edun vastaiseksi. Kyse ei ole ollut tietämättömyydestä eikä vaihtoehtojen puutteesta, eikä siis mahdottomasta yllättävästä tilanteesta johon on vain reagoitu jälkikäteen riittämättömästi.

Pahinta on, että kyse on yrityksen puutteesta Suomen edun ajamiseksi. PS-puolue on luovuttanut kaiken liian helpolla puoluejohdon edun hyväksi, erityisesti Soinin ministerieläkkeen turvaamiseksi. No ymmärtäähän sen että Soini haluaa palkintoa itselleenkin 20 vuoden työn jälkeen. Mutta kun Suomi kärsii tästä.

PS:ltä ei nykyjohdollaan voi odottaa mitään muutosta. Sama politiikka jatkuu loppuun asti. Kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita ja elintasopakolaisia taas ensi vuonna, sitä seuraavana ja sitäkin seuraavana, koko hallituskauden ajan n. 1-3,4%:n osuudella PS:n vapaaehtoisuudella.

Mielestäni olisi parempi olla vaikka ikuinen oppositiopuolue, kuin entinen puolue. PS ei enää ole vaihtoehto, ellei siellä tapahdu suurta muutosta maahanmuuttopolitiikan suhteen, jota tuskin tapahtuu ilman johdon vaihdosta. PS:ssä tarvitsisi suorittaa vallankaappaus...

Toimituksen poiminnat